српски

english


Срећко Петровић

Исповест Светог Патрика

стране: 71-100

Апстракт

Исповест Св. Патрика упознаје нас са духовношћу и учењем овог ирског светитеља, у нашем поднебљу мало познатог. Овај спис пружа нам и одређене податке који би могли бити релевантни за реконструкцију његовог живота и мисије, као и за рану историју хришћанства у Ирској. Но, с друге стране, у свом аутобиографском делу Патрик се изражава сажето и у историографском смислу несистематично, те бројни историјски проблеми и недоумице у вези са његовим животом и доприносом остају и даље отворени и нерешени.

ДОИ:

нема

УДК:

27-36:929 Патрик Ирски, свети

преузми пдф