српски

english


Бошко Ерић

Авељево житије писано на сиријском језику: Увод, превод, коментари и осврт на богословље Житија

стране: 51-70

Апстракт

Овај чланак има за циљ да упозна читаоце са (код нас) готово непознатим Авељевим житијем које је сачувано на сиријском језику, а вероватно је и изворно написано на њему, као и са његовом богословском позадином. Кроз кратак увод, превод Житија са сиријског изворника и његову богословску анализу може да се види како аутор Житија, извесни Симах, користи један библијски извештај као основу да изрази своју веру да је целокупна историја христоцентрична и да сви праведни људи од стварања света и човека учествују у Христовом крстоваскрсном догађају.

ДОИ:

нема

УДК:

27-245.8(=811.411.172.3'02)

27-245.8-27

преузми пдф