српски

english


Александар С. Живковић

Хришћански родољубиви оптимизам и реализам др Александра Раковића

стране: 185-198

Апстракт

У овом раду се разматра вјерско- политичка и културно-историјска хроника коју је током 2013–2016. водио др Александар Раковић. Указује се да је основно Раковићево полазиште хришћански оптимизам, који не представља слијепу вјеру у „правилан“, прогресиван ток историје, већ став повјерења у милост Божију која нам омогућава да искрено и истрајно радимо на сопственом и спасењу ближњих. Отуда се у свом приступу националном васпитању данашњих нараштаја Раковић супротставља индоктринацији песимизмом, која, хришћански сагледана, није ништа друго до организована небрига за ближње. Истакнути су значајнији Раковићеви продори, који се у овом захтјевном жанру хронике, без темељних знања тешко постижу. Посматрајући интелектуални ангажман др Александра Раковића као усамљен у нас, постављају се и нека од кључних питања могућности реализовања његових идеја.

ДОИ:

нема

УДК:

322(497.11)"19/20"(049.32)

323.1(=163.41)"19/20"(049.32)

93/94:929 Раковић А.(049.32)

94(=163.41)"19/20"(049.32)

преузми пдф