српски

english


Владан Поповић

Берклијев реализам

страна: 120-140

Извод

Беркли је хришћански апологета. Он се примио те дужности и обавио ју је на ванредно успео начин. Пошао је од ооновног библијског става да је Бог сторио свет из ничега. Он је актом своје творачке мисли, речи, довео овај свет у постојање. Првобитни значај наше реалности садржи се у овом Божијем творачком делу. Измећу структура толико разноликих религија, симбола, митова, Мојсијево казивање о постанку света „из ничега” показује се као један дубок, сигуран, реалистичан став пред светом и животом. Ово библијско казивање је имало најзначајнији утицај у историји човека и било је увек крајњи извор људских односа према реалности. Беркли је пошао од овог библијског реалистичног става.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф