српски

english


Владан Поповић

Берклијеви критичари

стране: 97-119

Извод

Нисмо у могућности да одговарајуће разумемо Берклија, његово место које он заузима у нашем савременом интелектуалном животу, уколико се не осврнемо и на оне најкарактеистичније дискусије које се стално воде око његове философије. Било када му одрећују место којој философској традицији припада, било да та уважавају или не, у сваком случају сведоче о његовом узвишеном месту које заузима у историји философије, а посебно у нашој савременој мисли. Осврнућемо се на неколике такве критике које долазе од савремених философа, а за које верујемо да садрже у себи и многе друге као ставове или могућа тумачења његове философије.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф