српски

english


Владан Поповић

О употреби језика

стране: 48-58

Извод

Основне карактеристике света, према философским разматрањима Берклијевог времена, биле би те које носе обележје стварних предмета, њиховог места, облика, величине, покрета, тежине, док би друге црте тог истог света биле топлота, хладноћа, боје, звуци, мириси, које би и налазиле своје објашњење мећу поменутим првим особинама предмета, тежине облика величине итд. Ако нико не би постојао у свету да све ово опажа онда би остале у постојању те прве његове особине, тежина, облик, величина предмета, постојале би и за себе саме, а док особине као што су боје звуци, топлота итд. не би постојале, јер постоје само у смислу опажања од другог.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф