српски

english


Јереј Лазар

Напомена за беседу о атеизму као бирократској истини уз питање коме је потребна демократија?

стране: 309-312

Извод

Културу можемо да разумемо широко схваћену, како нам то каже један од њених истраживача, и као „социјално наслеће и систем мећусобно везаних обичаја које народ стиче кроз процес своје социјализације ,и које стварно и у имагинацији мећусобно дели, упражњава”. У питању су при томе општи интереси као и опште потребе, и све оно што живот доноси као захтеве. Реч је о активности, можемо онда даље да разумемо овакво једно разумевање природе културе која се мора што непосредније да слаже са природом логике потреба, реализмом људске несавршене природе — која се усавршава уз личан напор, као и непосредан напор саме средине у којој човек као појединац жии. То су познате већ анализе и напори запажања истакнутих социолога и аналитичара најбољих услова за најуспелије усавршавање.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф