српски

english


Владан Д. Поповић

Две културе и питање треће у светлости истине догме о Светој Тројици (XI)

стране: 280-308

Извод

Из оваквог једног могућег угла посматрања реалности догме о Св. Тројици, кроз напор који у том погледу можемо и треба да учинимо, улазимо све више у стварност света идеја догматике Цркве у којој се на првом месту истиче колико од човекове вере у догму у Свету Тројицу зависи сам његов живот или поредак овета у којем живи. Јер то није само једна богословска теорема коју треба некако да осећањем примимо, већ, како се каже у догматици, то је на првом месту разумна истина за коју носимо „доказ у себи... у природи своје душе". Једном речју самим интелектуалним напором можемо да разумемо ову догму како је она с једне стране заиста, за наш ум, нешто априорно, рационалистичко, дато изван људског искуства, а сдруге и предмет баш самог искуства, јер се открива и у самој предметној стварности такоће као структура, увек и вечито, тројичног облика живота.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф