српски

english


Протопрезвитер Илија

Светосавски храм на Врачару у поднебљу једне „прескочене генерације" и о питању реконструкције наше студије историје

стране: 208-217

Извод

Понети смо и занети, оправдано, огромним успесима могућности све успелијег и успелијег организовања у решавању оних нај основнијих питања материјалне или економске основе. Омогућава нам то, на првом месту, све успелији развој средстава за производњу као и наша све већа ученост како да их одговорније и благодентније користимо у производњи. Али овој учености или овој могућности несумњиво да предходи једно друго стање свести — на основу којег смо и дошли до тако усавршених средстава за производњу, као и наше способности да их тако успело све боље искоришћавамо. На пример, електрична енергија, хемијска индустрија, или све друто што је тако кључно у садашњем нашем убрзаном развоју, резултат је знамо огромног напора научног рада; али то је процес чији је корен далеко дубљи него што нам то изгледа. Морамо да му тражимо одговарајућу страну у метафизичким и моралним питањима нашег интелектуалног развоја. То има свој дуг континуитет. О томе смо већ добро обавештени. Јер док није хришћанска организација ума почела да коригује, односно да на један нов начин организује човеков ум, различито од начина како се тај ум развијао хиљадама година до роћења Христовог, није се значајно коракнуло напред. Наш садашњи успех рада лежи на тој чињеници. Тај успех има своју еволуциону линију, али и честе јаче или успелије скокове, револуционарније, можемо и тако да кажемо; али, увек, уколико су ти скокови успелији, утолико су и очигледније везани за тај свој суштински еволутивни ток.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф