српски

english


Владан Д. Поповић

Две културе и питање треће у светлости истине догме о Светој Тројици (IX)

стране: 7-48

Извод

Може да изгледа да је ово наше разматрање догме о Св. Тројици, на које указујемо, резултат више једног интелектуалн.г напора у оквиру облика мишљења, или начина мишљења, који су више карактеристични за наше време, управо да је целокупна ова аналитика резултат само извесних садашњих интелектуалних навика. Може да изгледа тако. Али кроз овакво једно разматра ње ипак откривамо оно што нам је и задатак — да укажемо на то да је ова догма Цркве, као структура, како нам је откривена, на првом месту једна универзална Целина која није везана, као појмовни облик, ни за једну епоху времена, ни за једно посебно друштво или културу, и поред тога што се открива у времену, у једном посебном историјском моменту, и као таква да суштински заиста и припада историји, као историјски догађај који се једном одиграо и који се више као и сваки други историјски догађај не може поновити.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф