српски

english


Владан Поповић

Историја српског народа у проблематици аналитичке филозофије историје

страна: 177-207

Извод

Када указујемо на неопходност непрекидног одржавања отворености нашег ума пред искуством историје, подвлачимо у ствари колико је процес историје активност која изражава један сасвим сигуран морални смисао. Али, с лруге стране, знамо да се у разматрањима историје често и одриче икакво постојање историје као процеса са одређеним смислом. Добро смо већ упознати о дискусији о смислу историје; већ смо доста исцрпили ту тему, доста заморну, и као да остајемо збуњени пред низом веома контрадикторних ставова који су дати. Добро нам је познато на пример мишљење Берђајева колико је човеково историјско искуство „један сталан неуспех, и да ништа боље не можемо очекивати ни у будућности... јер, нисмо решили, из ма које историјске епохе, ниједан проблем, нити циљеве постигли, ни наде реализовали...". На ову се мисао ослања и Херберт Ј. Малер опомињући револуционаре да буду трезвенији у својем уверењу да увек знају решења свим нашим проблемима, а опомиње такође и традиционалисте да буду обазриви када се осврћу у прошлост, враћајући се „старим верама”, да би решили нова питања, јер на крају све се показује као неуспех, било када су у питању нова револуционарна решења или стара.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф