српски

english


Владан Поповић

Историја српског народа у проблематици аналитичке филозофије историје

стране: 89-102

Извод

У нашем разматрању историје српскога народа у проблематици аналитичке филозофије историје несумњиво да се нужно поставља и питање, на гпрвом месту, једног, колико је могуће до њега доћи, стварно објективног критеријума на основу којег би коначно донели и закључак о овом питању смисла историје српског народа у поднебљу садашњих проблема, било да се ради о нашем унутрашњем развоју или нашем односу према савременом стветском друштву. Нас ово питање на првом месту интересује у односу континуитета наших националних вредности, као и циљева, са којима смо се до сада развијали у оквиру рада Цркве. Колико и даље за те вредности и циљеве треба да се залажемо, као и колико даље Црква треба да нас у томе помаже? Јер савремени веома посебни услови наше социјалне и културне оријентације ово доводе у питање. Потребна нам је због тога ова анализа, у оквиру једног стварно рационалног расположења, кроз коју би поново сагледали сву вредност својих досадашњих моралних и интелектуалних оријентација у односу према новим од којих очекујемо новија откривења за савршенији живот.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф