српски

english


Јереј Јован

Три облика лепоте

стране: 430-436

Извод

Међу изложбама ликовне уметности које смо имали прилике да видимо у току ове године у музејима у Београду несумњиво да изложба „Благо Кипра” и „Стари мајстори из збирки Дрездена” у Народном музеју” као и „Нови правац: фигура 1963—1968”, из САД., у Музеју савремене уметности, јесу за нас посебан догађај и добар повод за најновија разматрања смисла и значаја сликарства и скулптуре у историји, као и израза човековог начина живота и мишљења, а и питања проблема „масовне културе”. Очекујемо исто тако и изложбу избора слика из Ермитража из Лењинграда, из периода ренесансне уметности 15 — 18. века, а такође, ако споменемо и изложбу цргежа знаменитог пионира модерне уметности, Швајцарца Пол Клеа, онда заиста можемо да кажемо да педагошки напори ова два наша велика музеја представљају пример не само похвале већ и нешто далеко више: пример, уствари, који се мора сдедовати у деценијама које долазе, у истом замаху, са истом високом одговорношћу пред друштвом и његовим потребама упознавања са ремек делима светске уметности. Јер, ако се слажемо са изјавама песника и филозофа, још од античког времена, а које даиас понављају и истичу савремени најпознатији педагози и историчари умстности, да је уметност основа васпитања, да је естетско осећање суштинска основа развоја и разума и моралности, да је „пут прогреса ума ка истини (Хегел)”, а исто и због тога што као израз прати човека од праисториског времена да је и наша биолошка и социолошка потреба) Хеберт Рид), онда ова активност пружања прилике нашој публици да види нешто од највиших остварења у историји сликарства, бар од уметнпка који су на пољу ликовне уметности задужили светски прогрес до непревазиђених остварења, јесте један редак педагошки акт у историји развоја, и методологије у васпитању и преображавању, наше масовне културе, једна шира и квалитетнија интернационализација нашег живота.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф