српски

english


Владан Д. Поповић

Црква и српска интелигенција

стране: 257-298

Извод

Овде смо пред питањем на које више указујемо као на потребу разматрања; али оно захтева далеко ширу и дубљу анализу. Верујемо у будућност овог питања, јер од њега зависи и решење сукоба традиције и промена, које је актуелно увек, широм света, па тако и код нас. Мећутим, верујемо да се ово питање показује веома јасно, као и да није потребно неко посебно доказивање колико од рада Цркве зависи наша даља самодетерминација и самоизражавање, али не са основе једног уског племенског оквира, већ на подручју једне универзалне основе. У том погледу зависи и наш прилог општем напретку и миру у свету, што и оправдава постојање једног народа у заједници народа света. То је у ствари питање наше ОСНОВЕ на којој смо формирали свој интелектуални живот и тако и себе као народ; при чему у сваком свом новом кораку имамо снажну подлогу утицаја предходног. Према томе у разматрању нашег интелектуалног живота ми само можемо да откријемо колико је и код нас кроз сву историју религиозни систем, догма Цркве, био тесно везан за наш социјални живот.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф