српски

english


Јереј Атанасије

Религија, наука и уметност у својој тројичној несливености али и нераздељености

стране: 226-243

Извод

Питање односа КУЛТУРЕ и НАУКЕ, један нов проблем, који карактерише, посебно, модерно доба, суштински није нов, јер на свој начин прати човека од оног времена када је он и могао да каже за овој рад да је нешто више по својој суштини од само производње средстава за задовољавање његових материјалних потреба. То је човек осетио врло рано у свом раду, још пре него је дошао и до овога писма којим би могао да забележи своја осећања или размишљања о смислу или вредности свога рада. И поред тога што никад није потпуно успео у томе, човек је од вајкада осећао да успех тог његовог рада зависи од мира, од утврћеног реда, јер му је обезбећивао дане у којима је могао да се посвећује више контемплацији и производњи оних дела која су му давала нешто више од само средстава за одржавање свога физичког живота. Ми лако можемо да видимо из историје колико су баш она времена, која нам данас изгледају да су била толико немирна, толико несигурна, колико се у исто време у њима желео мир, и колико ое борило за њега.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф