српски

english


Јереј Лазар

Српска средњевековна књижевност и будућност српске књижевности

стране: 153-159

Извод

Рад проф. Ђорђа Сп. Радојичића на старој српској књижевности, рад који прославља овоју четрдесетогодишњицу, није потребно истицати од колике је важности не само за боље упознавање наше културне прошлости, за скоро дефинитивну слику коју можемо сада да имамо о старој српској књижевности, већ је такође и од значаја за будућност српске књижевности. Сада имамо могућност да на основу добро приказаног материјала, историјски сређеног и провереног, што је са несумњиво изврсним познавањем проф. Радојичић обавио, да сагледамо сав њен континуитет и правимо значајне синтезе или закључивања о месту и улози те књижевности у нашем развоју како у прошлости тако и за будућност.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф