српски

english


Прота Драгољуб Поповић

Напомене за беседу о човековом карактеру

стране: 116-118

Извод

Једностраним развојем науке и механизацијом свога рада човек се занео и занемарио себе. Сву је пажњу поклонио материјалној страни жнвота, а духовну запоставио. Од свих проблема са којима се сусреће најмање га изгледа интересује проблем човека. Сваки човек је посебан проблем, који тражи своје решење. До свога осамостаљења тај му проблем решавају васпитни чиниоци: родитељски дом, школа, друштвени живот и рад. Када се осамостали решава га сам својим карактерним особинама. Појединци и друштво, као људска заједница, одржавају се добрим карактерима, стабилним стваралачким и лепим духовним особинама. Стога прва и главна дужност мора нам бити формирање добрих карактера. Од тога зависи не само напредак већ и опстанак. Заједница и појединци се због тога о томе не смеју површно старати. То није проблем само данас, већ је увек тако било. Често се мисли да постоје пречи проблеми о којима се треба бринути, а старање о карактеру се оставља приликама, традицији, околностима, под којима се живи, да оне формирају и одржавају карактер. Сада се налазимо у измењеној ситуацији. Улазимо у једну ширу људску заједницу — духовно, економски и цивилизаторски. Да ли ћемо се у тој заједници развијати и како зависи од тога какве особине имамо, какви смо карактери, да би карактери били добри, какви су потребни, морамо их таквим стварати и одржавати. Свако у друштву гледа на првом месту с каквим људима има посла или карактерима. Нико не жели да има посла са људима лоших особина, са слабим карактерима. Карактери зависе од темеља на ком се изграћују и како се одржавају. Стручност није довољна у раду и пословању, већ како се према послу односимо. Посао и рад зависи од тога какви га људи обављају. Ослонити се на сопствено искуство непоуздано је. Човеков је живот кратак. Морамо се ослонити на општа човекова искуства, а како се примењује и користи зависи опет од карактера појединаца од чега зависи и стручно пословање као и рад.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф