српски

english


Јереј Лука

Разговори о јединству Цркве

стране: 42-44

Извод

Разговори о јединству Цркве можда имају и један доста погрешан призвук. То је већ констатовано и у круговима који су изван наше Православне цркве, јер се и у тим круговима запажа да ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ није нешто што ми треба да „организујемо”. То смо већ рекли — један од најистакнутијих протестантских радника у савременом екуменском расположењу подвлачи — јединство Цркве постоји и ми само треба да то откривамо као истину. Православни само тако и могу прићи овим разговорима. Али остаје чињеница да заиста огроман број хришћана не припада вереисповедно Православној цркви. Због тога су и нужни разговори о „јединству” који се и води. Нужност је и наша да у тим разговорима узмемо учешћа, што и чинимо. V том погледу живимо заиста у великим временима у којим свест о једниству Цркве постаје очигледнија а људска несавршеност мања. Несумњиво да ће то доносити даље све боље и бројније резултате.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф