српски

english


Теолошки погледи су научни часопис чији је издавач Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве. Теолошки погледи првенствено објављују оригиналне научне радове из области теологије и религиологије. Негујући интердисциплинарни приступ, часопис је отворен и за радове настале на основу истраживања у областима других друштвено-хуманистичких наука, уколико садрже теолошке рефлексије или на други начин кореспондирају са теолошком и религиозном тематиком. Теолошки погледи такође објављују релевантне преводе са класичних и оријенталних језика, са пратећим студијама и напоменама. Теолошки погледи првенствено објављују радове на српском језику и енглеском језику. Сви радови су двоструко и анонимно рецензирани (видети Упутство ауторима и Упутство рецензентима).


Уредништво часописа Теолошки погледи веома држи до високих етичких и академских стандарда при публиковању научних радова (видети Етички и научни стандарди).


Научни часопис Теолошки погледи основан је 1968. године. Редовно излажење часописа је прекинуто 1999. године, и тај прекид је трајао до 2008. са изузетком једне свеске која је изашла 2003. године. Године 2008. часопис је наставио са редовним излажењем. Свеске Теолошких погледа данас излазе три пута годишње (у мају, септембру и децембру).


Радови публиковани у Теолошким погледима су рецензирани. Објављени текстови представљају ставове аутора.

ISSN (штампано издање): 0497–2597

ISSN (online): 2683–4057

УДК: 27–1