St. Symeon the New Theologian [Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος]

As an author

Химна I

St. Symeon the New Theologian [Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος]

translated by: Lazar Nešić

volume LI (2018): issue 3, pages: 357-370

get pdf


Химна XXX

St. Symeon the New Theologian [Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος]

translated by: Lazar Nešić

volume LI (2018): issue 2, pages: 201-218

get pdf


Химне божанског ероса Светог и великог Оца нашег Симеона Новог Богослова, игумана и презвитера манастира Светог Маманта Ксирокермског

St. Symeon the New Theologian [Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος]

translated by: Lazar Nešić

volume L (2017): issue 3, pages: 399-408

get pdf


Химна XXIX: Да се божанске ствари откривају само онима са којима је цели Бог потпуно сједињен у заједници Духа Светога

St. Symeon the New Theologian [Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος]

translated by: Lazar Nešić

volume L (2017): issue 2, pages: 249-260

get pdf


Химне божанског ероса Светог и великог оца нашег Симеона Новог Богослова, игумана и презвитера манастира Св. Маманта Ксирокермског – Химна XXVIII: О умном откривењу енергија божанске светлости, те умној и божанској делатности врлинског живота

St. Symeon the New Theologian [Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος]

translated by: Lazar Nešić

volume XLIX (2016): issue 1, pages: 19-30

get pdf


Молитва мистична

St. Symeon the New Theologian [Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος]

translated by: V. А.

volume XIX (1986): issue 3-4, pages: 131-137

get pdf