Presbyter Luka

As an author

Наша савремена национална драма и функционалност позоришне уметности

Presbyter Luka

volume III (1970): issue 5-6, pages: 325-336

get pdf


Напомене за беседу о реконструкцији наше филозофије, о етици и о научном раду

Presbyter Luka

volume III (1970): issue 3-4, pages: 168-180

get pdf


„Национализам" у искуству стваралачке одговорности једног српског песника

Presbyter Luka

volume III (1970): issue 1-2, pages: 112-130

get pdf


Дијалектика вере као замена за рат — поводом Извештаја са Гвоздене Планине

Presbyter Luka

volume II (1969): issue 3-4, pages: 265-275

get pdf


Светосавски храм на Врачару и обнова наше књижевности, музике и ликовне уметности

Presbyter Luka

volume II (1969): issue 1, pages: 46-48

get pdf


Хиљаду година у моралном и интелектуалном поднебљу Цркве

Presbyter Luka

volume I (1968): issue 6, pages: 452-456

get pdf


Напомена за беседу о апсолутној истинитости и непроменљивости догмата седам васељенских сабора

Presbyter Luka

volume I (1968): issue 4-5, pages: 318-321

get pdf


Светосавски храм на Врачару између „храмова" трговине и администрације

Presbyter Luka

volume I (1968): issue 3, pages: 215-218

get pdf


Естетска и морална порука српских сељака песника

Presbyter Luka

volume I (1968): issue 3, pages: 207-214

get pdf


Светосавски храм на Врачару и идеја живога града

Presbyter Luka

volume I (1968): issue 1, pages: 49-53

get pdf


Вера у Бога преисторијског човека насеља „Лепенски Вир" у Ђердапу

Presbyter Luka

volume I (1968): issue 1, pages: 45-48

get pdf


Разговори о јединству Цркве

Presbyter Luka

volume I (1968): issue 1, pages: 42-44

get pdf


Религија и феноменолошка математика Михаила Петровића - Мике Аласа

Presbyter Luka

volume I (1968): issue 1, pages: 31-41

get pdf