Presbyter Lazar

As an author

Напомена за беседу о атеизму као бирократској истини уз питање коме је потребна демократија?

Presbyter Lazar

volume III (1970): issue 5-6, pages: 309-312

get pdf


Суд над народима

Presbyter Lazar

volume III (1970): issue 1-2, pages: 100-111

get pdf


„Речи Библије” на позоришној сцени и питање „поретка”

Presbyter Lazar

volume II (1969): issue 3-4, pages: 241-247

get pdf


Данашњи развој Православне цркве

Presbyter Lazar

volume II (1969): issue 2, pages: 155-161

get pdf


Историја развоја идеје толерантности

Presbyter Lazar

volume II (1969): issue 1, pages: 65-71

get pdf


Напомена за беседу о највишем изразу историјске савести човечанства

Presbyter Lazar

volume I (1968): issue 6, pages: 416-420

get pdf


Српско средњевековно сликарство и будућност српског сликарства

Presbyter Lazar

volume I (1968): issue 4-5, pages: 359-371

get pdf


Српска средњевековна књижевност и будућност српске књижевности

Presbyter Lazar

volume I (1968): issue 2, pages: 153-159

get pdf


Светосавски храм на Врачару и ново манихејство

Presbyter Lazar

volume I (1968): issue 2, pages: 135-139

get pdf


Бах, Мокрањац и будућност музике

Presbyter Lazar

volume I (1968): issue 2, pages: 125-134

get pdf

As a translator

Један хришћански поглед на елементе за нову теологију о Израелу и један муслимански поглед на хришћанско Откривење

Daud Rahbar

translated by: Presbyter Lazar

volume II (1969): issue 5-6, pages: 329-337

get pdf