Presbyter Jovan

As an author

Присутност догматике Православне цркве у структури живота Пастернаковог романа „Др Живаго"

Presbyter Jovan

volume III (1970): issue 5-6, pages: 372-379

get pdf


Присутност Православне догматике у структури Пастернакова романа „Др Живаго"

Presbyter Jovan

volume III (1970): issue 3-4, pages: 241-249

get pdf


Напомене за беседу о питању развоја наших универзитета, као и о потреби обраћања оним дубинама из којих можемо добити трајније визије

Presbyter Jovan

volume III (1970): issue 1-2, pages: 49-55

get pdf


„Национализам" у искуству стваралачке одговорности једног српског песника

Presbyter Jovan

volume II (1969): issue 5-6, pages: 384-391

get pdf


„Велике теме" Цркве и „мале теме" надреалистичке уметности

Presbyter Jovan

volume II (1969): issue 5-6, pages: 338-351

get pdf


Православна црква у ропству и Њена универзалност

Presbyter Jovan

volume II (1969): issue 3-4, pages: 255-264

get pdf


Дух истине православне иконографије и „пут“ ка анћелима сликара Пол Клеа

Presbyter Jovan

volume II (1969): issue 2, pages: 140-148

get pdf


„Зли Дуси” поново на позоришној сцени; питање револта и тражење закона под којим би се живело

Presbyter Jovan

volume II (1969): issue 1, pages: 38-45

get pdf


Три облика лепоте

Presbyter Jovan

volume I (1968): issue 6, pages: 430-436

get pdf


Естетика Православне цркве и наше модерно доба

Presbyter Jovan

volume I (1968): issue 4-5, pages: 348-358

get pdf


Циљ напора техничке интелигенције

Presbyter Jovan

volume I (1968): issue 2, pages: 147-152

get pdf