Presbyter Atanasije

As an author

Светосавски храм на Врачару, питање „старих и нових", о ауторитету, на подручју „потресања темеља"

Presbyter Atanasije

volume III (1970): issue 5-6, pages: 337-350

get pdf


У чему је суштина правог дијалога?

Presbyter Atanasije

volume III (1970): issue 3-4, pages: 218-232

get pdf


О песимизму и оптимизму у уметности и о потреби посматрања света и дечјим очима

Presbyter Atanasije

volume III (1970): issue 1-2, pages: 62-82

get pdf


Светосавски храм на Врачару и питање „Светског универзитета"; као и о томе да „апсолутна власт разара, али да нико нема апсолутну власт"

Presbyter Atanasije

volume II (1969): issue 5-6, pages: 352-356

get pdf


Светосавски храм на Врачару и идеје под којима живимо

Presbyter Atanasije

volume II (1969): issue 3-4, pages: 248-254

get pdf


Светосавски храм на Врачару и питање односа измећу старе и нове етике

Presbyter Atanasije

volume II (1969): issue 2, pages: 149-154

get pdf


Вера и историја у савременом богословљу

Presbyter Atanasije

volume II (1969): issue 1, pages: 49-64

get pdf


Православна црква — мајка народа

Presbyter Atanasije

volume I (1968): issue 6, pages: 441-445

get pdf


Светосавски храм на Врачару у плану развоја и хуманизације нашег главног града

Presbyter Atanasije

volume I (1968): issue 4-5, pages: 332-335

get pdf


Религија, наука и уметност у својој тројичној несливености али и нераздељености

Presbyter Atanasije

volume I (1968): issue 3, pages: 226-243

get pdf


Опомена успеху нашег културног стваралаштва

Presbyter Atanasije

volume I (1968): issue 1, pages: 72-78

get pdf