Nikolaos Loudovikos [Νικόλαος Λουδοβίκος]

Тријадолошке основе и антрополошки значај духовности Св. Августина и византијског „мистицизма“

translated by: Miroslava Milivojević

pages: 35-46