Volume XXVIII (1995), Issue 1-4

О сведочанству душе [pdf]

Теолошки проблем "примања" [pdf]

Стварање [pdf]

Црква као заједница [pdf]

Религија старих Словена [pdf]

Свето Писмо у списима Светог Саве [pdf]

Из живота народне песме [pdf]

Ž. Janković

pages: 73-81

Стрепња или животне вредности? [pdf]

Wolfgang Kretschmer

translated by: Dr Nikola Volf

pages: 83-95

Импровизација природе или "нова природа" [pdf]

Jasmina Milašinović

pages: 97-108

Теологија и позориште [pdf]

Anastasija Ilić

pages: 109-120

Ранохришћанска Παιδεία [pdf]

Zoran Đurović

pages: 121-182

Избор проте Милутина Стокића за тимочког епископа [pdf]

Predrag Puzović

pages: 183-190

Избор Мелентија Вујића за епископа тимочког [pdf]

Predrag Puzović

pages: 191-194

Данашњи српски иконопис [pdf]

Јаков Јукић, Будућност религије [pdf]

Đuro Šušnjić

pages: 207-208

Sergius Heitz, "Christus in euch: Hoffnung auf Herrlichkeit Orthodoxes Glaubensbuch" [pdf]

Deacon Zoran M. Andrić

pages: 209-210

Човек - биће дијалога [pdf]

Radovan Bigović

pages: 211-213

Мученик мисли [pdf]

Radovan Bigović

pages: 214-221

Нове књиге - "Сећање на будућност" [pdf]

Aleksandra Jurišić

pages: 221-222