John Meyendorff [Иоанн Мейендорф]

Појам стварања у историји православног богословља

translated by: Vladan Konstadinović

pages: 33-44