Photios [Φώτιος] I, Patriarch of Constantinople

Општа посланица "Источним архијерејским престолима" (866.)

translated by: Panagiotis Vasiliadis [Παναγιώτης Βασιλειάδης]

pages: 17-31

No excerpt in English

DOI:

none

UDC:

none

get pdf