Srđan Simić

Карен Армстронг, Историја Бога, 4.000 година тражења кроз јудаизам, хришћанство и ислам, издање Народна књига - Алфа, Београд 1993.

pages: 173-183

No excerpt in English

DOI:

none

UDC:

none

get pdf