Евагрије Понтиjски

Писмо о вери – и оправдање Кесаријцима због одласка

translated by: Lazar Nešić

pages: 503-526

No excerpt in English

DOI:

none

UDC:

27-285.2

27-475.5

get pdf