Nebojša Tumara

The Book of Esther – The Linguistic Features and Textual Criticism of the Masoretic Text, with the Modern Serbian Translation –

pages: 55-82

Abstract

Својом текстуалном и лингвистичком комплексношћу Књига о Јестири представља идеалан модел на основу којег ћемо покушати да изградимо својеврсну методологију превода библијских књига. Током превода, у погледу језика, настојали смо да посебну пажњу посветимо дијахроном развоју библијског јеврејског језика, док смо у погледу текста настојали да применимо најсавременија достигнућа науке која се бави текстуалним критицизмом библијског текста. Користимо минималистички приступ у погледу реконструкције места текста, за која (тренутно) не постоје текстуални сведоци који реконструкцију оправдавају.

DOI:

none

UDC:

27-243.57

27-243.57-275/.-277

get pdf