Данко Страхинић

Јелена Јабланов Максимовић (ур.): Социјално учење Католичке цркве и његови импулси за будућност: Школа за друштвено- политичко деловање као допринос Католичке цркве друштвено- политичком усавршавању

pages: 208-209

No excerpt in English

DOI:

none

UDC:

none

get pdf