Жан-Лик Марион

Мировање, Кретање, Љубав: приступ сопству према Светом Августину

translated by: Vukoman Milenкović

pages: 701-722

No excerpt in English

DOI:

none

UDC:

27-1 Августин, свети

get pdf