Митрополит Јован Зизијулас

Tројична слобода: да ли је Бог слободан у тројичном животу?

translated by: Андријана Младеновић

pages: 685-700

No excerpt in English

DOI:

none

UDC:

271.2-18:271.2-144.89

get pdf