Miroslav Popović

Strengthening of the Cistercian Order – St. Bernard of Clairvaux

pages: 79-90

Abstract

Чланак представља покушај да се представи личност Бернара из Клервоа, која је допринела узлету цистерцитског реда, обликовала црквени живот и историју Западне Европе прве половине дванаестог века. Дат је биографски пресек живота и делатности, као и преглед учења Св. Бернара и развоја цистерцитског реда за време његовог живота.

DOI:

none

UDC:

272-36:929 Бернар из Клервоа, свети

272-788:929 Бернар из Клервоа, свети

272-789.25"11"

get pdf