Смирени Роман

Τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ κοντάκιον εἰς τὴν Σαμαρείτιδα

translated by: Vesna O. Marković

pages: 521-544

Excerpt

Προοίμιον

Ἐπὶ τὸ φρέαρ ὡς ἦλθεν ὁ Κύριος,
ἡ Σαμαρεῖτις ἠρώτα
τὸν εὒσπλαγχνον ·
‘’Παράσχου μοι τὸ ὓδωρ τῆς
πίστεως,
καὶ λήψομαι τῆς κολυμβήθρας
τὰ νάματα,
ἀγαλλίασιν καὶ ἀπολύτρωσιν’’.