Gregorius Nyssenus

О животу Мојсија законодавца или о савршенству врлине (1.1–1.15)

translated by: Ненад Сокић

pages: 241-248

No excerpt in English

DOI:

none

UDC:

27-285.2

get pdf