Афраат, персијски мудрац

Приказ 18: Против Јевреја, о девствености и светости

translated by: Nebojša Tumara

pages: 9-24

No excerpt in English

DOI:

none

UDC:

27-285.2

27-475.5

get pdf