Hegumen Isaija

Црква и психоисторија, или о присуству будућности у данашњости и прошлости; као и о Ајнштајновој изјави: „Ми физичари цртамо према линијама које је Бог повукао"

pages: 190-207

No excerpt in English

DOI:

none

UDC:

none

get pdf