Volume III (1970), Issue 3-4

О једној песничкој неортодоксној идеји „венчања неба и пакла", као и о питању шта је „иза културе" иронија или хришћанско Откривење [pdf]

Vladan Popović

pages: 133-139

Две културе и питање треће у светлости истине догме о Св. Тројици (X) [pdf]

Vladan Popović

pages: 140-167

Напомене за беседу о реконструкцији наше филозофије, о етици и о научном раду [pdf]

Presbyter Luka

pages: 168-180

Комунисти и хришћани у дијалогу: Три хришћанска погледа [pdf]

Црква и психоисторија, или о присуству будућности у данашњости и прошлости; као и о Ајнштајновој изјави: „Ми физичари цртамо према линијама које је Бог повукао" [pdf]

Hegumen Isaija

pages: 190-207

Светосавски храм на Врачару у поднебљу једне „прескочене генерације" и о питању реконструкције наше студије историје [pdf]

Protopresbyter Ilija

pages: 208-217

У чему је суштина правог дијалога? [pdf]

Presbyter Atanasije

pages: 218-232

Значај „националног карактера", као и о питању смемо ли и можемо ли оставити безкоренит национални живот свог народа [pdf]

Aleksa Popović

pages: 233-240

Присутност Православне догматике у структури Пастернакова романа „Др Живаго" [pdf]

Presbyter Jovan

pages: 241-249