Volume III (1970), Issue 1-2

О једној песничкој неортодоксној идеји „венчања неба и пакла", као и о питању шта је „иза културе" иронија или хришћанско Откривење [pdf]

Vladan D. Popović

pages: 1-6

Две културе и питање треће у светлости истине догме о Светој Тројици (IX) [pdf]

Vladan D. Popović

pages: 7-48

Напомене за беседу о питању развоја наших универзитета, као и о потреби обраћања оним дубинама из којих можемо добити трајније визије [pdf]

Presbyter Jovan

pages: 49-55

Изражавам своје уверење у континуитет будућности религије [pdf]

Arnold Toynbee

pages: 56-61

О песимизму и оптимизму у уметности и о потреби посматрања света и дечјим очима [pdf]

Presbyter Atanasije

pages: 62-82

Светосавски храм на Врачару у дугим и добрим разговорима великих мислилаца [pdf]

Protopresbyter Ilija

pages: 83-87

Православна црква у континуитету разумевања кроз однос западних земаља према Византији крајем 12. века [pdf]

Abbess Isaija

pages: 88-99

Суд над народима [pdf]

Presbyter Lazar

pages: 100-111

„Национализам" у искуству стваралачке одговорности једног српског песника [pdf]

Presbyter Luka

pages: 112-130