Daud Rahbar

Један хришћански поглед на елементе за нову теологију о Израелу и један муслимански поглед на хришћанско Откривење

translated by: Presbyter Lazar

pages: 329-337

No excerpt in English

DOI:

none

UDC:

none

get pdf